''Terroir''

Een grote wijn is een geslaagde associatie tussen wijnstok, terroir en klimaat.De grijze, zanderige kleigrond en het ijzeroer in het Quartaire terras van Vieux Chevrol, gedraineerd door de aanwezigheid van zand en grind, zorgen voor een nogal onvruchtbare bodem waar de merlotdruif geleidelijk aan diep moet wortelen om weinig, echter karakteristieke druiven te kunnen geven.Hier is het welslagen van de kwetsbare merlot vooral te danken aan het doordringen van de oceaanlucht o.i.v. de Golfstroom op dit matig hoge plateau (39 m).Geschiedenis ''Terroir''Het werk in de wijngaardWijnkelderjaargangennaar ons toegalerij